Sekans Sinema Grubu Yaz Seminerleri 2022

 

FİLM ÇÖZÜMLEMESİ SEMİNERİ

 

Sinemanın anlam ve anlatım zenginliği ancak filmlerin taşıdığı anlam açığa çıkarıldığında anlaşılabilir. Çözümleme teknikleri bilgisi, filmlerin çok boyutlu okunmasında farklı yöntemlerin kullanılması alışkanlığını yerleştireceği gibi, film eleştirisine geçiş konusunda da önemli bir altyapının kurulmasını sağlar. Seminerimizin amacı, seyir sürecinin anlamlandırma süreciyle bağını kurmaktır.

 

Seminer kapsamında film çözümlemesinde kullanılan gelenekçi ve modernist yaklaşımlar detaylı biçimde aktarılacak ve örnek filmlerle pratiğe dökülecektir. Son örnek çözümlemede tüm sinemasal çözümleme teknikleri kullanılarak bir filmin çözümlemesi yapılacaktır.

 

Herkesin film çözümlemesi hakkında temel bilgileri edinmesiyle başlayıp zaman içerisinde kendi çözümleme modelini geliştirmesini amaçladığımız seminerimizin alt konu başlıkları şunlar:

  • Film çözümlemesi nedir?
  • Yorum, okuma ve çözümleme
  • Anlatı çözümlemesi türleri
  • Film çözümlemesinde temel yöntemler
  • Yapısalcı çözümleme
  • Göstergebilimsel çözümleme
  • Psikanalitik çözümleme
  • Sosyolojik çözümleme
  • Bir film çözümlemesi modeli
 
ÖNEMLİ
 
Seminer 5 ay olup toplam 20 oturumdan oluşmaktadır.
 
Seminer periyodu: Haftada bir gün.
 
Seminer son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022
 
Seminer başlangıç tarihi: Kursiyerlerin tercihlerine göre belirlenecek.
 
Seminer adresi: Konur - 2 Sokak No: 63 Kızılay / Ankara
 
Seminerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresiyle iletişim kurarak Esra Ballım’dan edinebilirsiniz.
 
 
.........................................................................
 
  
SİNEMAYA YANSIYAN TARİH
 
Tarih bilgisini sinema, sinema bilgisini tarih üzerinden geliştirmek isteyenler için hazırlanan bu seminer programı, tarih ve sinema alanlarının karşılıklı etkileşimleri üzerine  odaklanmaktadır.
 
Katılımcıların tercihleriyle belirlenecek filmler tarihsel eleştiri ve ilgili çözümleme yöntemi kullanılarak sinema-tarih ilişkisinin evreleri, hedefleri ve ideolojisi tartışılacaktır.
 
Katılımcıların içinden film seçimi yapacakları film havuzu oluşturulurken aşağıdaki temalara uygun filmler seçilmiştir:
 
Politika     Kadın        İnsan Hakları    Göç             Sınıf            Terör
Kültür       Savaş        Nasyonalizm    Özgürlük     Çocuk          Globalizm
Azınlık      Cinsiyet     İş-İşçi               Ekonomi      Medya         Propaganda 
Kent          Yargı        Toplum              Eğitim          Şiddet          Etnik
 
Seminerin konu başlıkları arasında; Tarih Yazımı, Filmlerde Tarihin Sunumu, Evreleriyle Sinema-Tarih İlişkisi, Filmlerde Söylem Odakları, Tarihsel Filmlerin Karakteristik Özellikleri ve Tarihsel Eleştiri yer almaktadır.
 
 
ÖNEMLİ
 
Sinemaya Yansıyan Tarih semineri 3 ay olup toplam 12 oturumdan oluşmaktadır.
 
Seminer periyodu: Haftada bir gün.
 
Seminer son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022
 
Seminer başlangıç tarihi: Kursiyerlerin tercihlerine göre belirlenecek.
 
Seminer adresi: Konur - 2 Sokak No: 63 Kızılay / Ankara
 
Grubun oluşumunda başvuru sırası göz önüne alınacaktır.
 
Seminerimizin ilk oturumu 30 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Seminerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresiyle iletişim kurarak Esra Ballım’dan edinebilirsiniz.