Sekans Sinema Yazıları Seçkisi 4

SEKANS KITAP 4 KAPAK 450x650

ELEŞTİRİ

 Kray / Gulag İle Alternatif Bir Yüzleşme

 Un Homme Qui Cire / Suskunluğunca Haykıran Adam

 Ses / Psikolojik Gerilime Terfi Çabası

 

ANA SÖYLEŞİ

 Serpil Aydos ile Ulusal Sinema Üzerine

 

KURAM-YORUM

 Seyircinin Zihnindeki Film: Adorno ve Kluge’nin Sinema Anlayışları ve Montaj

 Diyalektik Film Eleştirisi: Walter Benjamin’in Tarih Yazımı, Kültürel Eleştiri ve Arşivleme

 

ÇÖZÜMLEME

 Prensesin Uykusu, Bizim Büyük Çaresizliğimiz ve Kaybedenler Kulübü:

 Yalnız, Mutsuz, Köksüz ve Büyümeyen Erkeklere Dair

 Olanaksız Geçişler: Lola + Bilidikid ve Yurtdışı Turnesi’nde Toplumsal Cinsiyet ve Melankoli

 Siyah Kuğu ve Bir Anlatısal Çözümleme Denemesi

 Kızların Peşinde: Yeni Queer Sinemada Lezbiyenleri Tavlamak

 

BELGESEL

 Rock & Roll Deyip Geçme: ‘Rockumentary’, Dolaysız Sinema ve Performans Sergileme

 

AREKOLOJİ

 Harmankaya - Yıldızlar Ne Diyor

 

DENEME
 Sinemanın Özü: Görsel Düşünce

 

100. YAŞINDA
 Sivastopol Savunması

 

MİNİ SÖYLEŞİ

 Béla Tarr’ın ‘Hayat’ Görüşü

 

SİNEMA KİTAPLIĞI

 Godard: Sanatçının Yetmiş Yaşında Bir Portresi

 Ulusal Sinema Kavgası

 Yönetmen Sineması: Ahmet Uluçay

 Bağımsız Sinema

 Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar

 Sentezler

 Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu

 Senaryo Yazımı

 Politik Film: Üçüncü Sinemanın Diyalektiği

 Doğu Asya Sineması

 Eşcinsel Sineması

 

DOSYA: GLAUBER ROCHA

 Cinema Novo’nun Rocha’sı

 Manifestolar

 Kendinden Geçmiş Ülke

 Ozansı Bir Fırtına:  Glauber Rocha