Sekans Sinema Kültürü Dergisi 4

SEKANS 4 KAPAK 394x569

Gündem

 

Festivaller

Venedik FF

Antalya Altın Portakal FF

 

Vizyon - Eleştiri

Evet

Bombon Köpek

Son Sosyalist Mitterand

 

Söyleşi

Melek Özman'la Filmmor Üzerine

 

Akımlar

Dogma 95

 

Kuram - Yorum

Asıl Avangart I

 

Kısa Film

www.benimsinemalarim.com

 

Belgesel

Fotoğrafa Dönüşen Belgesel: Bin Bir Gün / Mille et un jours

Sinemanın Müziği

İstanbul'a Bir Hatıra

Sinema ve Müzik Sanatı İlişkisi Üzerine I

 

Tekno - Sinema

Home Cinema

 

Sinema Arekolojisi

Bir Broşür Üzerine: Filmlerimiz

 

Deneme

Hollywood Sineması: Aynılaşma ve Farklılık

 

Dosya: Orson Welles

Yurtttaş Welles'in Güncesinden Dağınık Notlar

Orson Welles / André Bazin

Bilinmeyen Orson

 

Sinema Kitaplığı

Sinema ve Kuram

1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçeklik

Ankara'da Sinemalar Vardı...

Türk Sinemasında Eleştiri

Son Beş Yılında 20. Yüzyılın Türk Sineması

Belgesel Üzerine Yazılar

Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset

Metin Erksan Sineması