Sekans Sinema Yazıları Seçkisi 9

SEKANS KITAP 9 450x650

ÖNSÖZ

 

ELEŞTİRİ

 Kutsal Motorlar

 Sen Aydınlatırsın Geceyi / Acemi Müezzin'e Başlasam mı?

 Köksüz / Çukurda Kalmak

 

ANA SÖYLEŞİ

 Belmin Söylemez ile Kentin, Kadının, Yaşamın Şimdisi

 

ÇÖZÜMLEME

 Yarım Kalmış Mutluluk: Sınıf Sınırları ve Türk Melodramında 'İmkansız Aşk'

 Gelecek Uzun Sürer’in Gerçekçiliği

 

MİNİ SÖYLEŞİ

 Carlos Reygadas ile Son Filmi Karanlıktan Aydınlığa, Sanat, Siyaset ve Sinema Üzerine

 

KISA

 Demir Parmaklıklı Pencereler

 

KURAM YORUM

 Sömürgecilik ve 'Kanun ve Düzen' Eleştirisi

 

DENEME

 Yolda, Ben ve Edgar

 Andrey'e Yaklaşma Çabaları

 

ÜLKE SİNEMASI

 Devrimden Bu Yana 20 Yıl: Romanya Sinemasının Ortaya Çıkışı

 

SORUŞTURMA

 Festivallerin Kısa Filmle İmtihanı

 

SİNEMA KİTAPLIĞI

 Su, Sis ve Toprak - Yeni Türkiye Sinemasının Film İmgeleri

 Eleştiriye Giriş: Edebiyat-Sinema-Kültür

 Ve Sinema

 Türk Sineması ve Arabesk