Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 7

yonelimlerEd. Deniz Bayrakdar

Bağlam Yayınları                            

2008/535 sf

Doğu Şenkoy

Yıllık bir konferans dizisi olan Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler’in yedincisi olarak 2006 yılında gerçekleştirilen sinema ve para ilişkisi konulu konferansta sunulan yazı, bildiri ve sunumlar ile gerçekleşen panellerin metinlerini kapsayan kitap serinin önceki kitaplarına göre bir hayli hacimli duruyor. Tema sinema açısından olmazsa olmaz bir konuda olunca hem söylenecek söz artıyor hem de sözü olanlar.

Bu tür kitapların editoryal çalışması konferansın organizyon yeteneği hakkında yeterli ip uçları verir. Görünen, konferansın mutfak kısmında daha iyi örgütlenmeye yöneldiği, işbölümüne geçtiği ve bunun da ürüne yansıdığı yönünde.

Metinler ağırlıklı olarak Türk sineması üzerine odaklanması araştırma alanı nedeniyle doğal olsa da örneklem açısından Britanya, Almanya ve Sırp sinemalarına yayılması yapıtın sınırlarını Avrupa’ya doğru açıyor.

Kitabın en ilgi çekici yazılarının olduğu bölümler filmlerde paranın oynadığı rollere odaklanmış olanı. Anlatılan, paranın bir değişim ve satın alma aracı olarak ana karakterlerden rol çalmasının öyküleri. Bağımsız sinemada yapım, yapımcı, yapımcı-yönetmen pozisyonlarında parayla kurulan ilişkinin değişken renklerine odaklanmak da deneyimler ortak noktalardan çok tekil olaylar örneğinde geliştiğinden daha öğretici.

Yerli ve yabancı sponsörlüklerin oynadığı rolü açıklayan istatistiksel verileri ortaya koyan ve yeni teknolojilerin uygulama alanı olarak kısa filmdeki yansımalarına yer veren metinler öne çıkıyor. Kitabın hacimsel büyüklüğünün artmasına paralel olarak kaynak yazı niteliğine sahip olan yazıların arttığını görmek sevindirici.